Posts

Aanbevolen bericht

Amnesty International is fout bezig

Afbeelding
Onlangs begon Amnesty International Nederland een boycot campagne tegen Booking.com e.a. bookingsites en eisten jullie hun vermeldingen in “nederzettingen” op de Westbank(Judea en Samaria) te verwijderen. Joden hebben het volste recht om te wonen, leven en bouwen En hotelkamers te verhuren in het land waar zij al millennia lang wonen. De campagne is ook een pure pesterij en racisme tegen het Joodse volk. Amnesty richt zijn pijlen op Israël en de gebieden die overeenkomstig de Oslo Akkoorden opgedeeld zijn in drie gebieden waarbij de Palestijnen zelfbestuur hebben gekregen in een deel van de Westbank, de Westbank omvat het historische gebied Judea en Samaria. Grote delen van dit gebied vallen onder Israel en tijdens de Oslo Akkoorden zijn hierover tussen Israël en de Palestijnen afspraken gemaakt. Daarmee is de aanwezigheid van Joden op de Westbank niet illegaal, en Israël bezet de Westbank niet. Zeg nu je lidmaatschap van Amnesty International op! Dat kun je direct hier re

Antisemitische incidenten in 2018

Afbeelding
Uit diverse cijfers blijkt dat Joodse Inwoners in de Europese Unie zich onveilig voelen, talloze antisemitische incidenten zorgen voor een onbehaaglijk gevoel. Met name in Amsterdam waar afgelopen jaar nog het Joods Akkoord gesloten is, blijven activisten van BDS actief die onder het toeziend oog van de gemeente Amsterdam en de politie zich openlijk schuldig maken aan uitingen gericht tegen Joodse burgers. Ondanks inspraakmomenten van diverse personen en brieven lijkt het er niet op dat de Gemeente Amsterdam voornemens is om hier ook maar iets tegen te doen. Recent stuurde het CIDI een brief naar de Amsterdamse burgemeester waarin zowel CIDI als CJO oproepen om toch vooral stelling te nemen tegen antisemitisme met name op de DAM. Ook de groep Dutch Support for Israël heeft middels een petitie al eerder gevraagd om hier actie tegen te ondernemen. Het lijkt er echter niet op dat de Gemeente Amsterdam er ook maar iets tegen gaat ondernemen. Blijkbaar zijn uitingen zoals "Janke

Amsterdam doe wat tegen antisemitisme en haat

Afbeelding
Geachte leden van de Gemeenteraad, meneer/mevrouw de voorzitter, geachte aanwezigen, In ons Amsterdam zijn 60.000, zestig duizend burgers van Joodse komaf uit hun huizen gehaald, bijeengedreven, gedeporteerd, gecrepeerd en vermoord volgens een vooropgezet listig uitgewerkt plan. Ambtenaren van ons Amsterdam werkten daar passief en actief aan mee. Foto Plaquette Een plaquette aan de gevel van het gebouw van de GGD aan het Weesperplein 3 herinnert hieraan. Hierop staat te lezen; “Uit dit gebouw destijds de Joodse Invalide werden op 1 maart 1943 de bewoners door de vijand weggevoerd. Mede uit het ijzer van hun ketenen werd de staat Israël gesmeed” Op 4 mei staan wij allen 2 minuten stil bij de oorzaken, vormgeving en uitvoering van deze industriële genocide en het gruwelijk lijden dat de Joodse gemeenschap is aangedaan. Wij herdenken omdat we willen leren van die tragische fouten uit het verleden. Op 9 november komen velen bijeen om de Kristallnacht te herdenken, de massav

Het ware gezicht van BDS in hun eigen woorden

Afbeelding
BDS-voorstanders presenteren hun zaak vaak aan studenten in termen van vrede en gerechtigheid; dit maskeert echter de echte agenda om Israël te vernietigen in plaats van eenvoudigweg het leven van de Palestijnen te verbeteren en hen te helpen onafhankelijkheid te bereiken. De ware doelen van BDS worden duidelijker wanneer de opvattingen van de leiders van de beweging worden onderzocht. Zoals de onderstaande voorbeelden laten zien, zijn ze tegen een tweestaten oplossing of een andere oplossing voor het conflict die het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking in hun thuisland zou erkennen. De volgende uitspraken zijn van Omar Barghouti, oprichter, Palestijnse campagne voor de academische en culturele boycot van Israël "Israël was Palestina en er is geen reden waarom het niet in Palestina hernoemd zou worden." "Palestijnen hebben recht op verzet op alle mogelijke manieren, inclusief gewapend verzet. Joden zijn niet inheems alleen omdat je dat beweert....

Petitie tegen anti-Israel hatespeech op de DAM

Afbeelding
Al jaren staan diverse lieden op de Dam te schreeuwen met leuzen gericht tegen Israël, zionisme en flyeren en laten leugens zien gericht tegen de Joodse staat. Het is diezelfde Joodse staat die voor veel Joodse mensen een veilig thuis is geworden na de verschrikkingen van de oorlog. Op diezelfde Dam waar jaarlijks de doden herdacht worden die vielen roepen nu mensen op tot een boycot van de Joodse staat en sommigen vergelijken de Joodse staat met de Nazi's. Amsterdam waar het Joodse hart verdween en Joodse mensen werden afgevoerd moet niet worden tot een plaats van oproep tot jodenhaat want dat is waar het de boycotters van Israël echt omgaat. De BDS activisten verpakken hun boodschap in een ander jasje maar met dezelfde achtergrond als eerder. Dit soort lieden krijgt vrij spel en staat met hun giftige boodschap in het hart van Amsterdam. Amsterdam mag geen vrijplaats zijn voor aanhangers met haat, gericht tegen Joden en de Joodse staat. Ooit zeiden we nooit meer,

Nederland geeft een prikkel voor terreursalarissen

Afbeelding
Recent kwam in het nieuws dat de daders van de aanslag op Pizzeria Sbarro bijna 300.000 dollar hebben ontvangen als 'beloning'. De aanslag gebeurde in 2001 in Jeruzalem en koste 15 mensen het leven waaronder gezinsleden van een uit Nederland afkomstig gezin. Al eerder waren er kamervragen van SGP en PVV hierover.  Al eerder zijn er kamervragen gesteld naar aanleiding van de betalingen door de Palestijnse Autoriteit aan terroristen die in gevangenissen in Israel zitten. Afgelopen zondag nog is een Israelische man neergestoken, de Palestijnse Autoriteit beloond de dader, met een maandelijks bedrag.  In een artikel gepubliceerd op 12-08-2018 staat dat de terroristen van de aanslag op Sbarro (waarbij ook een deel van een Nederlands gezin omkwam) een fors bedrag krijgen uitgekeerd door de Palestijnse Autoriteit.   Eerder is door het CIDI een gelijkwaardig artikel gepubliceerd .  Tot nu toe leek het erop dat de Nederlandse regering tegen de betalingen zou zijn van ter

Een opinie stuk dat rammelt aan alle kanten (2)

Afbeelding
Hieronder een schriftelijke reactie op het Essay “Juist zij die van Israël houden, mogen niet wegkijken”geschreven door Maurits de Bruijn en geplaatst in de Volkskrant . Voor het goede begrip wil ik in mijn onderstaand betoog uitsluitend gebruik maken van de officiële, Israëlische naam die het betwiste gebied ten westen van de rivier de Jordaan heeft en wel Judea & Samaria. Dat tijdens de illegale, Jordaanse bezetting gedurende 19 jaar deze naam door Jordanië  werd veranderd in Westoever mag volgens mij niet betekenen dat voortaan deze naamsverandering voor altijd gebruikt moet worden. Indien het gebruik van het begrip Westoever alleen maar is omwille van de korte naam, dan stel ik voor om het moderne begrip “JOSH” te gebruiken hetgeen een acroniem is voor “Juda  We SHomron”, de Hebreeuwse benaming voor het gebied sinds Bijbelse tijden.Ook moet hier als basis van goed begrip van de materie vermeld worden dat sinds 25 jaar de Oslo verdragen bestaan tussen de Palestijnen en Israël.